EU-parlamentet godkänner frihandelsförhandlingar med Australien och Nya Zeeland

Europaparlamentet godkände på torsdagen starten av förhandlingarna om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland. Röstsiffrorna var klara 452-126 för Australien och 440-122 för Nya Zeeland.

Europaparlamentet godkände på torsdagen starten av förhandlingarna om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland. Röstsiffrorna var klara 452-126 för Australien och 440-122 för Nya Zeeland.

“”Medan protektionismen ökar i andra delar av världen är EU:s handelsagenda på rätt spår”, sade den tyske kristdemokraten Daniel Caspary, som är ansvarig för frågan. (…)”