EVFTA: Nghị viên EU thông qua hiệp định ‘giúp cải tổ ở Việt Nam’?

Các nghị sĩ trong Ủy ban Thương mại Quốc tế của EU bày tỏ chính kiến sau khi bỏ phiếu về hiệp định thương mại với Việt Nam. EVFTA: Nghị viện EU 'tiến gần đến việc thông qua'

Các nghị sĩ trong Ủy ban Thương mại Quốc tế của EU bày tỏ chính kiến sau khi bỏ phiếu về hiệp định thương mại với Việt Nam. EVFTA: Nghị viện EU 'tiến gần đến việc thông qua'